repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Abecedný zoznam vedných odborov


O
Občianske právo (0)
Obchod a marketing (0)
Obchodné a finančné právo (0)
Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava (6)
Odborová didaktika (0)
Odvetvové a prierezové ekonomiky (0)
Odvetvové ekonomiky a manažment (1)
Odvetvové sociológie (1)
Oftalmológia (0)
Ochrana a využívanie krajiny (63)
Ochrana lesa (14)
Ochrana osôb a majetku (3)
Ochrana pôdy (0)
Ochrana prírody (114)
Ochrana rastlín (3)
Ochrana vodných zdrojov (0)
Onkológia (0)
Operačný výskum vo vojenstve (0)
Optoelektronika (0)
Organická chémia (1)
Organická technológia a technológia palív (0)
Orientálne jazyky (0)
Ortopédia (0)
Ostatné príbuzné odbory automatizácie a riadenia (0)
Ostatné príbuzné odbory baníctva (0)
Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služby, obrany a vojenstva (8)
Ostatné príbuzné odbory botanických vied (0)
Ostatné príbuzné odbory dopravných a poštových služieb (0)
Ostatné príbuzné odbory dopravy a spojov (0)
Ostatné príbuzné odbory drevárskych vied (0)
Ostatné príbuzné odbory ekologických a environmentálnych vied (2)
Ostatné príbuzné odbory ekonomických vied a manažmentu (2)
Ostatné príbuzné odbory elektrotechniky (0)
Ostatné príbuzné odbory filologických vied (4)
Ostatné príbuzné odbory filozofických vied (16)
Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (0)
Ostatné príbuzné odbory geografických vied (19)
Ostatné príbuzné odbory geologických vied (2)
Ostatné príbuzné odbory historických vied (7)
Ostatné príbuzné odbory hutníctva (0)
Ostatné príbuzné odbory chemického inžinierstva (0)
Ostatné príbuzné odbory chemických vied (0)
Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (1)
Ostatné príbuzné odbory informatických vied (0)
Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied (12)
Ostatné príbuzné odbory masovej komunikácie, knižničných a informačných vied (1)
Ostatné príbuzné odbory matematiky (0)
Ostatné príbuzné odbory pedagogiky (4)
Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied (9)
Ostatné príbuzné odbory právnych vied (0)
Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied (17)
Ostatné príbuzné odbory spoločenských vied (7)
Ostatné príbuzné odbory stavebníctva (0)
Ostatné príbuzné odbory strojárstva (0)
Ostatné príbuzné odbory technických vied (0)
Ostatné príbuzné odbory teologických vied (0)
Ostatné príbuzné odbory veterinárskych vied (1)
Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre (2)
Ostatné príbuzné odbory vied o športe (0)
Ostatné príbuzné odbory vied o umení (0)
Ostatné príbuzné odbory vodohospodárskych vied (0)
Ostatné príbuzné odbory zdravotníctva a sociálnych služieb (2)
Ostatné spoločenské vedy (6)
Ostatné technické vedy (1)
Ošetrovateľstvo (1)
Otorinolaryngológia (0)