repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Informácie

 

Čo je AkademickyRepozitar.sk?

AkademickyRepozitar.sk je verejná bezplatná služba, ktorá poskytuje členom akademickej obce internetový priestor na prezentáciu textových výstupov. Našim cieľom je vytvoriť platformu, ktorá by študentom a ostatným záujemcom o vzdelanie umožnila rýchly a jednoduchý prístup k odborným textom. Prispievateľmi do repozitára môžu byť iba osoby pracujúce v inštitúciách, ktoré sú oficiálne akreditované ako vzdelávacie alebo vedecké inštitúcie. Taktiež publikujúci lekári a zdravotnícki odborníci. Prispievateľom môžu byť aj akademici tzv. na voľnej nohe.

 

Akademik získa vlastný priestor s adresou www.akademickyrepozitar.sk/Meno-Priezvisko. Na tejto adrese sa nachádzajú všetky jeho textové výstupy, prípadne jeho profil. Svoju stránku používa podľa svojich potrieb - sprístupňuje študijné texty, oznamuje vydanie svojich nových prác, informuje o výsledkoch ap. Texty, ktoré nechce z nejakého dôvodu priamo sprístupniť, môže zaheslovať do .zip súboru a tak budú chránené pre vyhľadávačmi a neoprávneným použitím.

 

Stránky repozitáru internetové vyhľadávače veľmi dobre indexujú a preto sú akademici využívajúci repozitár ľahko vyhľadateľní napríklad v Googli. Vyskúšajte sami. Pre tých, ktorí chcú viac spropagovať svoju prácu a svoj vedný odbor, je repozitár veľmi užitočným nástrojom.

 

Pre aký obsah je AkademickyRepozitar.sk určený?

AkademickyRepozitar.sk je priestor, kde môžu akademici zverejňovať svoje texty určené študentom (napríklad sylaby, elektronické skriptá, prednášky a prezentácie, úlohy na cvičenia a pod.) ako aj ostatným záujemcom o odborný vedecký text (napríklad články, príspevky na konferencie, výsledky vedeckého výskumu a pod.) Príspevky sú zaradené do kategórií podľa vedných odborov. Príspevky nemusia byť viazané ku konkrétnej inštitúcii (materskej pôde prispievateľa).

AkademickyRepozitar.sk nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov. Pokiaľ niektorý príspevok porušuje platné zákony SR, alebo je v rozpore s dobrými mravmi, oznámte nám to.

 

Kto môže byť prispievateľom do systému AkademickyRepozitar.sk?

Registrácia do systému AkademickyRepozitar.sk nie je voľná. Je tak v záujme zabezpečenia kvalitného obsahu a naplnenia cieľa, s ktorým táto iniciatíva vznikla. AkademickyRepozitar.sk má zmluvne zabezpečených správcov, ktorých úlohou je overiť identitu každého registrovaného prispievateľa a jeho vzťah k akreditovanej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcii. Na tento účel vo väčšine prípadov postačí zaslať nám email z oficiálnej emailovej adresy patriacej akreditovanej inštitúcii, na základe ktorej náš správca overí príslušnosť k inštitúcii (predpokladáme, že na internetovej stránke Vašej inštitúcie sú uvedené Vaše základné informácie, vrátane emailovej adresy). Záujemci o registráciu, ktorí nepracujú pod konkrétnou inštitúciou môžu svoju identitu preukázať iným dôveryhodným spôsobom. Vašu žiadosť o registráciu spravidla overíme do niekoľkých dní, o výsledku registrácie Vás budeme následne informovať emailom. Úspešne zaregistrovaný prispievateľ sám spravuje svoje príspevky a informácie o sebe. Používanie systému je veľmi jednoduché a intuitívne.

V prípade, že máte záujem o registráciu, vyžiadajte si informácie o registrácii.

 

Kto spravuje AkademickyRepozitar.sk?

AkademickyRepozitar.sk po obsahovej stránke spravuje Adrián Ondrovič. Po softvérovej a technickej stránke systém zabezpečuje firma Olobon Soft, s.r.o.. Náklady na prevádzku sú hradené z darov a podpory komerčných a nekomerčných subjektov a fyzických osôb.