repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Abecedný zoznam inštitúcií


F
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU (0)
Fakulta aplikovaných jazykov EU (12)
Fakulta architektúry STU (0)
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU (0)
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU (35)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU (0)
Fakulta dramatických umení AU (0)
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU ZV (0)
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU (0)
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (0)
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU (0)
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU ZV (0)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU (0)
Fakulta financií UMB (0)
Fakulta hospodárskej informatiky EU (0)
Fakulta humanitných a prírodných vied PU (50)
Fakulta humanitných vied UMB (7)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (0)
Fakulta informatiky a informačných technológií STU (1)
Fakulta managementu UK (0)
Fakulta manažmentu PU (0)
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM (0)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (19)
Fakulta medzinárodných vzťahov EU (0)
Fakulta mechatroniky TnUAD (0)
Fakulta múzických umení AU (0)
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU (0)
Fakulta podnikového manažmentu EU (20)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (4)
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU (0)
Fakulta priemyselných technológií TnUAD (0)
Fakulta prírodných vied UCM (0)
Fakulta prírodných vied UKF (9)
Fakulta prírodných vied UMB (0)
Fakulta prírodných vied ŽU (0)
Fakulta riadenia a informatiky ŽU (0)
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD (0)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (0)
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF (0)
Fakulta stredoeurópskych štúdií UFK (0)
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD (0)
Fakulta športu PU (0)
Fakulta telesnej výchovy a športu UK (6)
Fakulta umení TU (0)
Fakulta verejného zdravotníctva SZU (0)
Fakulta verejnej správy UPJŠ (0)
Fakulta výrobných technológií TU (0)
Fakulta vytvarných umení AU (0)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU (0)
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TrU (0)
Fakulta zdravotníctva KU (0)
Fakulta zdravotníctva PU (0)
Fakulta zdravotníctva SZU (0)
Fakulta zdravotníctva TnUAD (0)
Farmaceutická fakulta UK (0)
Filmová a televízna fakulta VŠMU (0)
Filozofická fakulta KU (0)
Filozofická fakulta PU (0)
Filozofická fakulta TrU (0)
Filozofická fakulta UCM (13)
Filozofická fakulta UK (59)
Filozofická fakulta UKF (12)
Filozofická fakulta UPJŠ (0)
Filozofický ústav SAV (0)
Fyzikálny ústav SAV (0)