repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

5 príspevkov


Poľnohospodárske vedy

Spatial changes and succession of carabid communities (Coleoptera, Insecta)in seminatural wetland habitats of the Zitava river floodplain Stiahnuť súbor spatial-changes-and-succession-of-carabid-communities-coleoptera-insectain-seminatural-wetland-habitats-of-the-zitava-river-floodplain.pdf 1.93 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comparison of Carabid communities in the Nature reserve Zitava river floodpalin, characteristics of their temporal changes and evaluation of their ecosozological status and significance of biodiversity preservation in agrarian landscape

Ústav zoológie SAV, 2010

Biogeografia, Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 26. 10. 2010

Biodiverity of epigeic groups in the nature reserve of Aluvium Zitavy Stiahnuť súbor biodiverity-of-epigeic-groups-in-the-nature-reserve-of-aluvium-zitavy.pdf 6.33 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Description of communities of epigeic animal (vertebrates and evertebrates) in various habitats in the Zitava river floodplain in Soutwest Slvakia (Central Europe)

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Všeobecná živočíšna produkcia, Lesnícke vedy

Pridané: 7. 6. 2010

Použitie Shannon-Wienerovej funkcie k posudzovaniu narušenia ekosystémov Stiahnuť súbor application-of-shannon-diversity-index-for-characterizing-ecosystem-deterioration.pdf 1.32 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Discissuion on different aspects of interpretation of Shannon index in ecology with a special regard to Carabidae

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekológia, Krajinná ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Bioindikacija chimičeskogo zagraznenija počv s po mošču izbrannych komponentov edafona Stiahnuť súbor bioindication-of-chemicall-pollution-of-soils-by-means-of-selected-groups-of-edaphic-animals.pdf 888.56 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Reviwe of selected results of monitoring of fauna in fields exposed to different ferilizers and pesticides Only Carabidae presented in the skanned copy of the paper

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Počvennaja fauna - bioindikatory chimizacii počv - členistonogie. Chimija v selskom chozjajstve Stiahnuť súbor bioindication-of-impacts-of-chemization-of-arable-land-by-soil-fauna.pdf 220.04 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A general brief reviwe of impacts of different pesticides and fertilizers on soil fauna (Nematodes, mites and carabids

Ústav zoológie SAV, 1985

Zoológia, Poľnohospodárske vedy, Ochrana rastlín, Agrochémia a výživa rastlín

Pridané: 28. 8. 2009