repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Manažérske metódy a techniky - výber

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Zložitosť úloh a zmeny v prostredí organizácií si vyžadujú od manažérov na všetkých úrovniach všestrannú pripravenosť v odbornej technickej i riadiacej oblasti. Základné znalosti obsahu, funkcií a metód manažmentu a krízového manažmentu sú jadrom študijného programu krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Sú podstatným východiskovým predpokladom i pre ďalšie študijné programy – bezpečnostný manažment, záchranné služby a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry.
Popis:Uvedené prednášky slúžia ako metodologické východiská teórie a praxe manažmentu, sústreďujú sa na priblíženie najrozšírenejších metód a techník manažérskej činnosti. V učebnici, z ktorej sú uvedené prednášky poskytujeme základné teoretické poznatky o procesoch a metódach manažmentu prispôsobené potrebám riešenia problémov v krízových situáciách. Niektoré metódy a techniky sú úzko zamerané na vybranú manažérsku funkciu či vybraný problém, iné sú všeobecnejšie a využiteľné v širšom spektre manažérskej práce.
Rok vydania:2020
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD. a doc. Ing. Mária Hudáková, PhD..
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Žilinská ubiverzita
Pridané do repozitára:13. 3. 2020
Posledná zmena:22. 2. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:45
Vedný odbor: Bezpečnostné verejno-správne služby, Podnikový manažment, Ekonomika a manažment podniku
Názov súboru:manazerske-metody-a-techniky-vyber.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:1.17 MB
Stiahnuť súbor:manazerske-metody-a-techniky-vyber.pdf