repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

BYTOVÁ VÝSTAVBA V ZÁZEMÍ VEĽKÝCH SLOVENSKÝCH MIEST V KONTEXTE SUBURBANIZÁCIE A REGIONÁLNYCH DISPARÍT

Akademik:Mgr. Martin Šveda
Typ príspevku:domáca monografia
Anotácia:V súvislosti s dynamicky sa meniacim prostredím zázemia veľkých slovenských miest, ktoré je priestorom pre dekoncentračné tendencie v migrácii obyvateľstva, sme analyzovali rozsah a intenzitu bytovej výstavby. Dokumentovali sme narastajúcu dominanciu funkčného mestského regiónu Bratislavy, ktorý koncentruje 1/3 bytovej výstavby Slovenska. Disproporcia v priestorovom rozložení bytovej výstavby predurčuje rozloženie obyvateľstva a tým aj pracovných síl a ekonomických aktivít. Z tohto pohľadu môžeme očakávať prehlbovanie regionálnych disparít aj v nastávajúcom období.
Popis:
Rok vydania:2014
Autor:Mgr. Martin Šveda, PhD.
Inštitúcia:Geografický ústav SAV
Vydavateľ:Geografický ústav SAV
Pridané do repozitára:25. 11. 2014
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:22
Vedný odbor: Humánna geografia, Regionálna geografia
Názov súboru:bytova-vystavba-v-zazemi-velkych-slovenskych-miest-v-kontexte-suburbanizacie-a-regionalnych-disparit
.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:2.20 MB
Stiahnuť súbor:bytova-vystavba-v-zazemi-velkych-slovenskych-miest-v-kontexte-suburbanizacie-a-regionalnych-disparit
.pdf