repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

114 príspevkov


Ekonomická teória

Svet 2033 – Nové globálne prostredie pre informačný vek Stiahnuť súbor svet-2033-nove-globalne-prostredie-pre-informacny-vek.pdf 143.00 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Svet 2033 – Nové globálne prostredie pre informačný vek - článok v zborníku Petrášek, Slintáková, Klinec (editori): Koncipování budoucnosti v Evropě 2008. Sborník příspěvku z 9. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě 2008 pořádaného Občanskou futurologickou společností ve dnech 1.-2. února 2008 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Občanská futurologická společnost, Praha, 2010

Ekonomický ústav SAV, 2010

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 21. 8. 2012

Vedomá evolúcia a kreatívny design syntropickej ekonomickej teórie Stiahnuť súbor vedoma-evolucia-kreativny-design-syntropickej-ekonomickej-teorie.pdf 191.45 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Vedomá evolúcia a kreatívny design syntropickej ekonomickej teórie - článok v zborníku Bonček, Richard (editor): Firma jako živý organismus a výjimečnost činů je cesta k úspěchu. Sborník z II. ročníku mezinárodní konference o spojení vědy a managementu. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 9330 – Centrum pokročilých inovačních technologií. Ostrava, 2012

Ekonomický ústav SAV, 2012

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 21. 8. 2012

Správy Rímskemu klubu a riešenie globálnych problémov Stiahnuť súbor spravy-rimskemu-klubu-a-riesenie-globalnych-problemov.pdf 74.72 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Správy Rímskemu klubu a riešenie globálnych problémov - článok uverejnený v zborníku Huba, Ira, Šuška (editori): Cesty k udržateľnejšej budúcnosti. Dobříš+20 vo svetle geografických a environmentálnych výskumov. Geografický ústav SAV, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-89580-01-9

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 21. 8. 2012

Od Limitov rastu k Modrej ekonomike - 40 rokov vydávania správ Rímskemu klubu Stiahnuť súbor od-limitov-rastu-k-modrej-ekonomike.pdf 563.31 KB

Ing. Ivan Klinec, prednáška

Od Limitov rastu k Modrej ekonomike - 40 rokov vydávania správ Rímskemu klubu - prednáška v rámci futurologickej rozpravy organizovanej Občianskou futurologickou spoločnosťou - Vysoká škola ekonomická, Praha, 14. 6. 2012

Ekonomický ústav SAV, 2012

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 13. 6. 2012

Nastupuje civilizácia Tretej vlny? (Zamyslenie sa nad najnovšou knihou A. a H. Tofflerovcov) Stiahnuť súbor nastupuje-civilizacia-tretej-vlny.pdf 92.54 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v domácom časopise

Nastupuje civilizácia Tretej vlny? (Zamyslenie sa nad najnovšou knihou A. a H. Tofflerovcov)- recenzia v časopise ŽIvotné prostredie č. 4 / 1997

Ekonomický ústav SAV, 1997

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 17. 4. 2012

Ekonómia a ekológia na pozadí holistického videnia sveta Stiahnuť súbor ekonomia-ekologia-na-pozadi-holistickeho-videnia-sveta.pdf 4.18 MB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v domácom časopise

Ekonómia a ekológia na pozadí holistického videnia sveta - článok v časopise Životné prostredie č. 4 / 1998, str. 186-190

Ekonomický ústav SAV, 1998

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 17. 4. 2012

Transformácia organizácie v informačnom veku Stiahnuť súbor transformacia-organizacie-v-informacnom-veku.pdf 193.44 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Transformácia organizácie v informačnom veku - príspevok v zborníku Manažérstvo životného prostredia 2011

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 17. 4. 2012

Vytváranie bohatstva v informačnej spoločnosti Stiahnuť súbor vytvaranie-bohatstva-v-informacnej-spolocnosti.pdf 164.35 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Vytváranie bohatstva v informačnej spoločnosti - príspevok v zborníku Manažérstvo životného prostredia 2011

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 17. 4. 2012

40 rokov vydávania správ Rímskemu klubu, 40 rokov hľadania globálnych riešení Stiahnuť súbor 40-rokov-vydavania-sprav-rk.pdf 92.22 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v domácom časopise

40 rokov vydávania správ Rímskemu klubu, 40 rokov hľadania globálnych riešení - článok publikovaný v časopise Životné prostredie č. 6 / 2011

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 17. 4. 2012

Vedomá evolúcia a kreatívny design syntropickej ekonomickej teórie Stiahnuť súbor vedoma-evolucia-a-syntropicka-ekonomia.pdf 555.05 KB

Ing. Ivan Klinec, prednáška

Vedomá evolúcia a kreatívny design syntropickej ekonomickej teórie - prednáška na futurologickej rozprave Občianskej futurologickej spoločnosti, ktorá sa konala dňa 29. 3. 2012 na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

Ekonomický ústav SAV, 2012

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 13. 4. 2012

« predchádzajúca 1 2 35 6 7 8 9 10 11 12 ďalšia strana »