repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Špecifiká krízovej komunikácie s verejnosťou

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Dôležité miesto v krízovej komunikácii má práca s médiami. Podcenenie vplyvu médií a zlá komunikácia s nimi môže ešte viac prehĺbiť krízovú situáciu. Článok zdôrazňuje niektoré zásady komunikácie prostredníctvom médií a upozorňuje na potrebu prípravy manažérov na zvládnutie krízovej komunikácie.
Popis:Efektívna krízová komunikácia je sprievodným javom a základným predpokladom účinného riešenia krízy. Dôležité miesto v krízovej komunikácii má práca s médiami. Podcenenie vplyvu médií a zlá komunikácia s nimi môže ešte viac prehĺbiť krízovú situáciu. V každej fáze riešenia krízy má svoju osobitnú dôležitosť. Základným predpokladom toho však budú pripravení ľudia. Pripravení z hľadiska odborného, ale aj z hľadiska schopností vyššie uvedené zásady rešpektovať a v komunikácii s ľuďmi v organizácii i mimo nej je uplatňovať. Nezvládnutie krízovej komunikácie s médiami je často druhotnou príčinou alebo katalyzátorom krízy. Preto príprava na krízovú komunikáciu sa týka širšieho okruhu kompetentných ľudí – krízového komunikačného tímu. Je veľmi dôležité, aby takto pripravení ľudia vedeli vecne pravdivo a včas informovať o priebehu riešenia krízovej situácie, aby vedeli udržiavať seriózny vzťah s predstaviteľmi médií a aby boli schopní presvedčiť verejnosť o dôveryhodnosti organizácie.
Rok vydania:2004
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:FŠI ŽU
Pridané do repozitára:28. 6. 2012
Posledná zmena:19. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:8
Vedný odbor: Sociálna práca, Sociálna psychológia, Manažment, Bezpečnostné verejno-správne služby, Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služby, obrany a vojenstva
Názov súboru:specifika-krizovej-komunikacie-s-verejnostou.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:188.69 KB
Stiahnuť súbor:specifika-krizovej-komunikacie-s-verejnostou.pdf