repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Rozhodovacie procesy. Prehľad najčastejších metód a techník

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:Rozhodovanie je jadrom priebežných i postupných (sekvenčných) funkcií manažmentu. Proces manažmentu predstavuje rozhodovanie o vízii a poslaní organizácie, o strategických cieľoch i o priebehu jednotlivých operácií v rámci produkčného procesu. Manažéri rozhodujú o spôsoboch získania a využitia zdrojov, o organizačnom usporiadaní, o informačných tokoch. Jednými z najzávažnejších rozhodovacích procesov sú premyslené reakcie manažmentu na zmenu situácie, na zistené riziká a nebezpečenstvá, na ohrozenie funkcií organizácie. Článok prezentuje najčastejšie metódy a techniky rozhodovania.
Popis:Potreba rozhodnúť môže byť odrazom anticipácie podstatných zmien v prostredí, manažment rozhoduje preto, aby sa vyhol možným rizikám a budúcim krízovým situáciám, alebo aby riadená organizácia bola na ne lepšie pripravená. Potreba rozhodnúť môže byť však vyvolaná neočakávanou situáciou ohrozujúcou funkcie a ciele organizácie, správne rozhodnúť v takej situácii znamená odvrátiť nepriaznivú situáciu. Na druhej strane každé rozhodovanie znamená riešenie problému, o ktorom je málokedy dostatok potrebných informácií. Každé rozhodovanie je preto viac či menej poznamenané určitou mierou rizika. Správne rozhodnutie je závislé od dostupnosti potrebných informácií, od ich dôkladnej analýzy a od výberu vhodnej metódy alebo techniky. Článok predstavuje výber najčastejšie používaných metód a techník vhodných pre podniky i iné orgány a inštitúcie.
Rok vydania:2022
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD. - doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Fakulta bezpečnostného manažmentu ŽU
Pridané do repozitára:24. 5. 2022
Posledná zmena:17. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:15
Vedný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj, Bezpečnostné verejno-správne služby, Manažment
Názov súboru:rozhodovacie-procesy-prehlad-najcastejsich-metod-a-technik.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:761.60 KB
Stiahnuť súbor:rozhodovacie-procesy-prehlad-najcastejsich-metod-a-technik.pdf