repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Podstata a problémy samovoľnej evakuácie

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:Jedným z najdôležitejších nástrojov ochrany obyvateľstva pred dôsledkami rôznych krízových javov je evakuácia. Článok zdôrazňuje najmä prepojenosť riadenej a samovoľnej evakuácie a potrebu podrobnejšie sa zaoberať otázkami pripravenosti obyvateľov, ako aj pripravenosti zodpovedných subjektov na vzájomnú koordináciu činností pri účinnom usmerňovaní samovoľnej evakuácie.
Popis:Jedným z najdôležitejších nástrojov ochrany obyvateľstva pred dôsledkami rôznych krízových javov je evakuácia. Evakuáciou sa rieši odsun osôb prípadne zvierat z územia ohrozeného prírodnou katastrofou, závažnou priemyselnou haváriou, alebo inou mimoriadnou situáciou. Príprava na evakuáciu a na jej riadenie je v Slovenskej republike zabezpečená v podobe právnych predpisov, organizačných dokumentov ako aj vzdelávacími aktivitami príslušných (na to určených) inštitúcií. Existujú však poznatky a skúsenosti, ktoré odhaľujú určité nedostatky a nejasnosti. Článok upozorňuje na niektoré problémy súvisiace so súčasným stavom právneho prostredia, na úzky vzťah riadenej a samovoľnej evakuácie a na otázky vzťahujúce sa na možnosti a predpoklady jej usmerňovania. Zdôrazňuje najmä prepojenosť riadenej a samovoľnej evakuácie a potrebu podrobnejšie sa zaoberať otázkami pripravenosti obyvateľov, ako aj pripravenosti zodpovedných subjektov na vzájomnú koordináciu činností pri účinnom usmerňovaní samovoľnej evakuácie.
Rok vydania:2017
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD. - Bc. Ing. Vladimír Benedik, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Míka a Benedik
Pridané do repozitára:27. 1. 2017
Posledná zmena:22. 2. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:13
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služby, obrany a vojenstva, Bezpečnostné verejno-správne služby, Ochrana osôb a majetku, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Záchranné služby, Národná a medzinárodná bezpečnosť, Ostatné príbuzné odbory spoločenských vied
Názov súboru:podstata-a-problemy-samovolnej-evakuacie.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:676.14 KB
Stiahnuť súbor:podstata-a-problemy-samovolnej-evakuacie.pdf