repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Personálny manažment pre krízových manažérov

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:publikácia
Anotácia:Publikácia predstavuje úvodné zoznámenie sa s najdôležitejšími témami výučby predmetu. Predstavuje súčasné poňatie obsahu a metód riadenia personálnych procesov s dôrazom na analýzu práce, vyhľadávanie a výber personálu, vedenie ľudí a vytváranie podmienok pre účinné riadenie ich pracovného výkonu. Špecifický priestor je venovaný manažérskym kompetenciám a súčasným požiadavkám na rozvoj osobnosti manažéra a krízového manažéra.
Popis:Súčasné poňatie obsahu a metód riadenia personálnych procesov s dôrazom na analýzu práce, vyhľadávanie a výber personálu, vedenie ľudí a vytváranie podmienok pre účinné riadenie ich pracovného výkonu. Špecifický priestor je venovaný manažérskym kompetenciám a súčasným požiadavkám na rozvoj osobnosti manažéra a krízového manažéra. Obsah učebnice akceptuje skutočnosť, že manažér podniku či akejkoľvek inej organizácie, bude realizovať svoje funkcie a roly v podmienkach rizika a neistoty, v podmienkach permanentných zmien v prostredí a v krízových situáciách, t. j. v podmienkach vysokých nárokov na odbornú, fyzickú, psychickú a mravnú pripravenosť. Zámerom učebnice je zrozumiteľným spôsobom objasniť základné problémy personálneho manažmentu prispôsobené potrebám budúcich bezpečnostných a krízových manažérov v podnikoch, v orgánoch štátnej správy a samosprávy ako aj v ďalších organizáciách a inštitúciách.
Rok vydania:2022
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:EDIS - vydavateľstvo ŽU
Pridané do repozitára:28. 10. 2022
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:160
Vedný odbor: Manažment, Ostatné príbuzné odbory pedagogiky, Ostatné príbuzné odbory ekonomických vied a manažmentu, Podnikový manažment, Ekonomika a riadenie podnikov, Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied, Psychológia práce
Názov súboru:personalny-manazment-pre-krizovych-manazerov.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:152.00 KB
Stiahnuť súbor:personalny-manazment-pre-krizovych-manazerov.doc