repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Manažment a krízový manažment. Úvod do krízového manažmentu

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:publikácia
Anotácia:Učebnica Manažment a krízový manažment – Úvod do krízového manažmentu poskytuje základné teoretické poznatky o procesoch manažmentu prispôsobené potrebám riešenia problémov v krízových situáciách. Vysvetľuje základné pojmy, odborné termíny, vzťahy a procesy, s ktorými sa stretávame pri výučbe predmetu manažment a v predmetoch nadväzujúcich.
Popis: Učebnica umožňuje zoznámiť sa s najfrekventovanejšími otázkami teórie a praxe manažmentu a krízového manažmentu. Učebnica poskytuje výklad procesu manažmentu s dôrazom na rozhodovacie procesy, na komunikáciu a vedenie ľudí a na niektoré špecifiká týchto procesov pri riešení krízových situácií. Primeraný priestor je venovaný manažérskym kompetenciám a spôsobilostiam krízového manažéra ako aj súčasným požiadavkám na rozvoj osobnosti manažéra. Autori pri jej spracovaní vychádzali z poznatkov prezentovaných v súčasných dostupných učebniciach, zo súčasných názorov na kľúčové problémy manažmentu a krízového manažmentu, ako aj z mnohých vlastných skúseností z riadiacej práce a z vedenia ľudí. Primeraný priestor je venovaný skúsenostiam z riešenia rôznych problémov manažérskej praxe v zahraničí. V súvislosti s tým sú formulované predpoklady a zásady ich možného využívania v podmienkach podnikov a ostatných organizácií v Slovenskej republike.
Rok vydania:2017
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Žilinská univerzita v Žilina
Pridané do repozitára:6. 3. 2017
Posledná zmena:22. 2. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:241
Vedný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj, Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied, Bezpečnostné verejno-správne služby, Manažment
Názov súboru:manazment-a-krizovy-manazment.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:1.16 MB
Stiahnuť súbor:manazment-a-krizovy-manazment.pdf