repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Život ako apeiron umenia. Pamiatke Jána Albrechta (1919 – 1996)

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Esej o príspevku Jána Albrechta k filozofii umenia uverejnená pri príležitosti 20-výročia úmrtia tohto významného predstaviteľa slovenskej kultúry a hudobného umenia.
Popis:Esej tvoria tri časti: 1. Dominanty významového sveta alebo života Jána Albrechta; 2. Albrechtova ematika umeleckosti; 3. Život pre umenie a umenie pre život| ars vivendi, autopsia, dom Albrechtovcov, éma umenia, ematika umenia, jedinečnosť, neuzavretosť, objavnosť, procesuálnosť, sebarealizujúcnosť, sebazachovávajúcnosť, skreatívňujúcnosť, sprostredkujúcnosť, transformujúcnosť, transpozicionalistickosť, umeleckosť, zovšeobecňujúcnosť
Rok vydania:2016
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pridané do repozitára:16. 5. 2018
Posledná zmena:25. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:12
Vedný odbor: Teória a dejiny hudby, Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy), Vedy o umení, Andragogika, Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, Ostatné príbuzné odbory pedagogiky, Kulturológia, Ostatné príbuzné odbory spoločenských vied, Slovenské dejiny, Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Teória a dejiny umenia
Názov súboru:zivot-ako-apeiron-umenia.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:132.12 KB
Stiahnuť súbor:zivot-ako-apeiron-umenia.pdf