repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Synkritický pohľad na mystiku

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Príspevok načrtáva systémovoanalytický prístup k mystike ako autochtónnemu špecifickému spôsobu obnovovania jednoty, plynulosti bytia.
Popis:Autochtónnosť fenoménu mystiky spočíva v ireducibilite zdroja mystiky na ľubovoľný iný druh kultúrnej aktivity, a to bez ohľadu na to, či vystupuje sama osebe, v čistej podobe, alebo – čo je častejším prípadom – ako konštituent iných druhov kultúrnej aktivity, najmä náboženstva. Jadro predkladanej koncepcie mystiky a mystickosti tvorí idea inauguračného šoku ako kľúčového zážitku konštituujúceho fenomén mystického. Analýza inaguračného šoku vychádza z jeho bezčasovostného aspektu predstavujúceho hlavnú tému perichronozofie ako osnovy synkriticizmu. | mystika, inauguračný šok, mystickosť, joga, autochtónnosť mystiky, bezčasovosť, perichrónia, perichronozofia, synkriticizmus
Rok vydania:2011
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Pridané do repozitára:20. 7. 2018
Posledná zmena:25. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:17
Vedný odbor: Logika a metodológia vedy, Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre, Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy)
Názov súboru:synkriticky-pohlad-na-mystiku.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:585.35 KB
Stiahnuť súbor:synkriticky-pohlad-na-mystiku.pdf