repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Prečo ja? (Meditácia nahlas)

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia: Jednou z nevyhnutných podmienok eventuálnej riešiteľnosti ťažkostí dnešného historického typu zložitosti, je univerzálna spolutematizácia oblasti nazývanej ja (ego). Jedným z kritérií klasifikácie prístupov k ja je kritérium akademickosť/mimoakademickosť. V príspevku sa navrhuje synkritika akademických a mimoakademických prítupov k egu. To, ako ego zahliadneme v celku predvýskumne daného (CPD) závisí od konfigurácie kategórií intervenujúcich v našom pristupovaní k nemu. Príspevok však otázku zaostruje do podoby, či je vôbec nevyhnutné ja tematizovať ako čosi nevyhnutne sa viažuce na fungovanie nášho života. Záverom sa načrtáva cesta od ega k anegoite čiže cesta deegoizácie (Entichung).
Popis: Prednáška v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky)na Trnavskej univerzite.
Rok vydania:2019
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Pridané do repozitára:11. 9. 2019
Posledná zmena:23. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:7
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Systematická filozofia
Názov súboru:preco-ja-meditacia-nahlas.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:557.06 KB
Stiahnuť súbor:preco-ja-meditacia-nahlas.pdf