repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Aplikačné možnosti synkriticizmu

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Stať podáva zhrnutie praktickej časti perichronozofie (náuky synkriticizmu o bezčasí), zvanej „atemporalistika“, ktorá nadväzuje na teoretickú časť perichronozofie zvanú „perichronológia“. Jednou z hlavných tém atemporalistiky je fenomén zbezodkladňovania prerušenia konania zla tak v individuálnom živote človeka, ako aj v spoločnosti. :: synkriticizmus, perichronozofia, perichronológia, filozofia bezčasia, bezčasovosť, atemporalita, bezčasie
Popis:Synkriticizmus je nielen filozofia, ale aj spôsob života, ktorého ústrednými motívmi sú deegoizácia a zbezodkladňovanie prerušenia konania zla tak v živote ľudského indivídua, ako aj v živote spoločnosti. Štúdia ukazuje aj na niekoľkých príkladoch možnosti odstraňovania vákuol času povedzme pri prekonávaní zlozvykov, napr. fajčenia alebo iných závislostí.
Rok vydania:2009
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:10. 1. 2020
Posledná zmena:21. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:12
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Etika, Sociálne služby a poradenstvo, Psychiatria, Pedagogická poradenská a školská psychológia, Klinická psychológia
Názov súboru:aplikacne-moznosti-synkriticizmu.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:171.71 KB
Stiahnuť súbor:aplikacne-moznosti-synkriticizmu.pdf