repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Analógia historických aspektov vývoja francúzskej a slovenskej identity

Akademik:PhDr. Mária Holubová, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií
Anotácia:Národná identita je pojem, ktorý sa vyvíjal v historických súvislostiach a v interakcii s pojmami genotyp a národný profil. Z historicko-gnozeologického hľadiska je pre formovanie národnej identity najdôležitejšie obdobie sťahovania národov a vzniku indo-európskej jazykovej skupiny okolo 4.-5. storočia. Ďalšie vývojové fázy úzko súvisia so vznikom európskej identity, ktorých základom sú štyri styčné body. Autorka sa zamerali vo svojom príspevku analýzou a komparáciou francúzskej a slovenskej identity v európskom kontexte. Na základe týchto teórií je možné aplikovať rozdielny prístup skúmaných identít k chápaniu a prijímaniu inakosti.
Popis:
Rok vydania:2016
Autor:PhDr. Mária Holubová, PhD.
Inštitúcia:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:17. 5. 2016
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:14
Vedný odbor: Medzinárodné vzťahy
Názov súboru:analogia-historickych-aspektov-vyvoja-francuzskej-a-slovenskej-identity.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:132.00 KB
Stiahnuť súbor:analogia-historickych-aspektov-vyvoja-francuzskej-a-slovenskej-identity.doc