repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

197 príspevkov


Ústav zoológie SAV

Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava

Tel: 02 5930 2602

http://www.zoo.sav.sk

Príspevky


Impact of deforestation on riparian communities of Carabids (Insecta, Coleoptera) along brooks in High Tatras Stiahnuť súbor impact-of-deforestation-on-carabuds-along-brooks-in-high-tatras.pdf 778.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Investigation of altitudinal gradient in compostition of Carabid communities along the mountain brook in High Tatras (Slovakia, Central Europe) and its changes caused by the wind calamite of November 2004

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 15. 11. 2011

Interference of Carabid communities in a flodplain reserve with the neigbouring arable land Stiahnuť súbor interference-of-carabid-communities-in-a-flodplain-reserve-with-the-neigbouring-arable-land.pdf 384.55 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of pattern of temoral and spapital changes in charabid communities in a strongly affected remnant of floodplain meadows and forests in a completely deforested intensively used agricultural landscape in South Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 3. 10. 2011

Changes in the Carabid communities along the urbanisation gradien in Pyongyang (North Korea) Stiahnuť súbor carabid-communities-pyongyang-city.pdf 562.70 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of changes in sctructure of Carabid communities in the seminatural forests habitats at the margins of the Pyongyng City and in different localities in the city interior

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 3. 10. 2011

Spatial structure of Arthropod communities in the Ztavsky luh floodplain with emphasis on Carabids Stiahnuť súbor spatial-structure-of-arthropod-communities-in-the-ztavsky-luh-floodplain-with-emphasis-of-carabids.pdf 870.17 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

Characteristics of history and present state of the Žitavský luha Nature Reserve in the Žitava river floodplain (South Slovakia) and analysis of distribution of Arthropod and Carabid communities in relationship with habitat diversity and climatical changes in 2003-2005

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 2. 6. 2011

Somatic characteristics and reproduction of common vole, Microtus arvalis (Mammalia: Rodentia) populations in Slovakia Stiahnuť súbor somaticreproductionmicrotusarvalisslovakia.pdf 476.07 KB

Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., príspevok v domácom časopise

Reproduction potential and biometry of somatic characteristics of the common vole Microtus arvalis were evaluated and discussed. The results were processed on the basis of an extensive material (2,171 individuals) from the whole territory of Slovakia.

Ústav zoológie SAV, 2010

Biologické vedy, Zoológia

Pridané: 1. 3. 2011

Dobrý a zlý cholesterol neexistuje Stiahnuť súbor dobry-a-zly-cholesterol-neexistuje.pdf 4.44 MB

Ing. Tomáš Čejka, PhD., príspevok v domácom časopise

Populárny článok od Doc. MUDr. S. Oravca, CSc., ktorý vyvracia mýty o tzv. dobrom a zlom cholesterole a jeho vplyvoch na ľudský organizmus.

Ústav zoológie SAV, 2008

Organická chémia, Biochémia, Bioorganická chémia, Fyziológia živočíchov, Lekárske a farmaceutické vedy, Farmaceutická chémia, Klinická biochémia, Klinická farmakológia, Normálna a patologická fyziológia

Pridané: 12. 11. 2010

Spatial changes and succession of carabid communities (Coleoptera, Insecta)in seminatural wetland habitats of the Zitava river floodplain Stiahnuť súbor spatial-changes-and-succession-of-carabid-communities-coleoptera-insectain-seminatural-wetland-habitats-of-the-zitava-river-floodplain.pdf 1.93 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comparison of Carabid communities in the Nature reserve Zitava river floodpalin, characteristics of their temporal changes and evaluation of their ecosozological status and significance of biodiversity preservation in agrarian landscape

Ústav zoológie SAV, 2010

Biogeografia, Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 26. 10. 2010

SUCCESSION OF CARABID COMMUNITIES IN DIFFERENT TYPES OF REED STANDS in CENTRAL EUROPE Stiahnuť súbor SUCCESION-OF-CARABID-COMMUNITIES-IN-DIFFERENT-TYPES-OF-REED-STANDS-IN-CENTRAL-EUROPE.pdf 498.22 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Description of structural changes in Carabid communities in natural frequently flooded reed stands and the dried anthropogenously influenced stands and interactions between Carabids and Slphids in such stands

Ústav zoológie SAV, 2010

Biogeografia, Ekológia, Všeobecná ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 27. 9. 2010

Biodiverity of epigeic groups in the nature reserve of Aluvium Zitavy Stiahnuť súbor biodiverity-of-epigeic-groups-in-the-nature-reserve-of-aluvium-zitavy.pdf 6.33 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Description of communities of epigeic animal (vertebrates and evertebrates) in various habitats in the Zitava river floodplain in Soutwest Slvakia (Central Europe)

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Všeobecná živočíšna produkcia, Lesnícke vedy

Pridané: 7. 6. 2010

Carabids in city center: light attraction and survival strategies Stiahnuť súbor carabids-in-city-center-light-attraction-abd-survival-strategies.pdf 1.81 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

A short desciption of behaviour of carabids attracted on light in an anormously illminated locality in center of Bratislava and different life strategies of representativse of individual life forms in sense of Sharova 1981

Ústav zoológie SAV, 2010

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Všeobecná ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 8. 4. 2010

« predchádzajúca 1 2 3 4 518 19 20 ďalšia strana »