repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

37 príspevkov


Lesnícke vedy

Spoločenstvá bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) a ich využitie ako doplnkovej charakteristiky geobiocenologických jednotiek. problémy a stav poznania Stiahnuť súbor carabid-communities-and-their-use-for-complemetary-characterizing-units-of-the-zlatniks-system-of-classification-of-forests.pdf 1.57 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Characteristics of diversity of Carabid communities and their relationship to different forests types

Ústav zoológie SAV, 2000

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Ekosystém a souvisecící pojmy Stiahnuť súbor ecosystems-and-connected-concepts.pdf 268.29 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Consideration about meaning and using of the word ecosystems and its semantical relationships to related ecological terms

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 10. 9. 2009

Cenozele carabidelor din ecosistemele alpine şi subalpine din Carpaţii occidentali Stiahnuť súbor carabid-comunities-of-alpine-and-subalpine-ecosystems-of-west-carpathians.pdf 829.25 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Classification of Carabid communitiie in the zone above 1200 m in West Carapthians

Ústav zoológie SAV, 2006

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Nazvosloví a co se za ním skrývá Stiahnuť súbor terminology-and-what-does-hide-behind-t.pdf 229.85 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A polular disscussion about terminological problems

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekologické a environmentálne vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Terminologiclá hlídka - ekologie Stiahnuť súbor terminlogical-column-ecology.pdf 270.13 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Consideration about meaning and using the word ecology

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 10. 9. 2009

Restitution of carabid communities after catastrophic floods in floodplain forests Stiahnuť súbor restitution-of-carabid-communities-after-catastrophic-floods-in-floodplain-forests.pdf 427.65 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Comparison of different floodplain communities of Carabids and discussion of the speed of their possible restitution to a natural or semi-natural state

Ústav zoológie SAV, 2001

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Prenikanie niektorých xenocénnych druhov bystruškovitých do lužných lesov v oblasti Gabčíkova Stiahnuť súbor penetration-of-some-xenocoenous-carabids-into-floodplain-forests.pdf 245.78 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Characteristic of degradation proceses in Carabid communities in floodplain forests affected by construction of the Gabčíkovo hydraulical structures on the Danube

Ústav zoológie SAV, 1995

Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Moderní metody boje proti některým druhům půdního hmyzu. Sbor. Nové technologie v lesních školkách Stiahnuť súbor modern-medthos-of-insects-control-in-forest-nurseries.pdf 278.55 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

A review of methods of animal pest control in forest nurseries

Ústav zoológie SAV, 2009

Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

1 2 3 4 ďalšia strana »