repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

0 príspevkov


Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
Dúbravská cesta 9
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel: 02/5477 3442
Fax: 02/5477 5683

http://www.kvsbk.sav.sk