repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

0 príspevkov


Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
Univerzitná 1
Budova NF
010 26 Žilina

Tel: 041 513 3051
Fax: 041 513 1527

http://fpedas.uniza.sk