repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

0 príspevkov


Fakulta hospodárskej informatiky EU

Fakulta hospodárskej informatiky EU
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava

Tel: 02 6729 5198
Fax: 02 6729 5182

http://www.fhi.sk