repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

158 príspevkov


Ekológia

Numerická taxonómia v ekológii Stiahnuť súbor numeric-taxonomy-in-ekology.pdf 745.94 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., skriptá

A brief characteristics of possibilities to apply numeric taxonomy in ecological research

Ústav zoológie SAV, 1990

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody

Pridané: 26. 8. 2009

Coleoptera a Mollusca (Gastropoda) brněnské aglomerace Stiahnuť súbor coleoptera-a-mollusca-gastropoda-brnenske-glomerace.pdf 437.71 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Characteristics of the urban fauna of molluscs and beetles in the city of Brno, Moravia

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Consequences of water management on a community of Sarcopgagidae (Diptera) in a Central European lowland forest Stiahnuť súbor consequences-of-water-management-on-a-community-of-sarcopgagidae-diptera-in-a-central-european-lowland-forest.pdf 1.59 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Study of impact of changes in hydrological regimen in a lowland forest on preconubial aggregations of Sarcophagidae

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 25. 8. 2009

Carabidae a Staphylinidae jako složka přírodních geobiocenóz Stiahnuť súbor carabidaestaphylinidaenaturalforestecosystems.pdf 1.82 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Description of vertical zonality of Carabid and Staphylinid communities in natural forests in Moravia along their vertical gradien

Ústav zoológie SAV, 1972

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Zoológia, Entomológia

Pridané: 25. 8. 2009

Long-termed changes in ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages in a field treated by organic fertilizers Stiahnuť súbor ng-termed-changes-in-ground-beetle-Coleoptera-Carabidae-assemblages-in-a-field-treated-by-organic-fertilizers.pdf 369.62 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Analysis of logterm spatial and structura changes in Carabid communities in Central European arable land

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Entomológia

Pridané: 25. 8. 2009

Remedation of Hydrocarbon-Contaminated Soil by Vermicompost Tea Stiahnuť súbor remedation-of-hydrocarbon-contaminated-soil-by-vermicompost-tea.pdf 2.25 MB

Ing. Daniel Lesisnky, PhD., prednáška

Experiment aplikácie výluhu vermikompostu (kompost vytvorený dážďovkami) na remediáciu pôd znečistených ropnými látkami.

Bez príslušnosti k inštitúcii, 2008

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Environmentálny manažment

Pridané: 4. 4. 2009

« predchádzajúca 1 2 312 13 14 15 16