repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Riziká chybného rozhodovania v malých a stredných podnikoch

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Článok reaguje na súčasný stav pripravenosti vlastníkov a manažérov MSP uplatňovať postupy a nástroje manažmentu rizika. Zdôvodňuje potrebu aplikovať princípy a nástroje manažmentu rizika do celého systému rozhodovania v podniku.
Popis:Súčasné podnikateľské prostredie je charakteristické turbulentnými a dynamickými zmenami. To podstatným spôsobom determinuje správanie manažérov, ktorí sú nútení viac sa zaoberať otázkami ako čeliť novým hrozbám a rizikám. Príčinou väčšiny kríz v podnikoch však nie sú tie riziká a hrozby vo vonkajšom prostredí, ale ich neskoré odhalenie manažérmi a najmä nesprávne a neefektívne spôsoby reakcie na ne. Podobne to platí aj v podmienkach malého a stredného podnikania. Východiskom je presadenie zmeny v manažérskych praktikách a akceptovať požiadavky na rozšírenie resp. na zmenu kompetencií manažérov. Je žiaduce doplniť všeobecne uznávané spôsobilosti manažérov o súhrn znalostí, zručností a skúseností potrebných na identifikáciu a analyzovanie možných zdrojov rizík a kríz v podniku a získanie a prehlbovanie spôsobilostí na obmedzovanie bariér a chýb vo vlastnom rozhodovaní.
Rok vydania:2017
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:VŠEMVS Bratislava
Pridané do repozitára:13. 1. 2020
Posledná zmena:25. 7. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:10
Vedný odbor: Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a riadenie podnikov, Podnikový manažment, Manažment
Názov súboru:rizika-chybneho-rozhodovania-v-malych-a-strednych-podnikoch.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:893.84 KB
Stiahnuť súbor:rizika-chybneho-rozhodovania-v-malych-a-strednych-podnikoch.pdf