repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Ľudský a spoločenský kapitál v mikroregióne Horné Kysuce

Akademik:Mgr. Lucia Poláčková
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Cieľom tohto príspevku je na príklade vybraného mikroregiónu Horných Kysúc poukázať na vplyv kvality ľudského a sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj, ako aj dôležitosť ich vzájomných väzieb. Snahou je i v tomto kontexte upozorniť na dôležitosť výskumu faktorov ľudského a sociálneho kapitálu v geografii, ako významného činiteľa socio-priestorovej diferenciácie regiónov na Slovensku.
Popis:
Rok vydania:2009
Autor:Mgr. Lucia Poláčková
Inštitúcia:Prírodovedecká fakulta UK
Vydavateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
Pridané do repozitára:20. 6. 2011
Posledná zmena:17. 7. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Geografické vedy, Ostatné príbuzné odbory geografických vied
Názov súboru:ludsky-a-spolocensky-kapital-v-mikroregione-horne-kysuce.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:179.13 KB
Stiahnuť súbor:ludsky-a-spolocensky-kapital-v-mikroregione-horne-kysuce.pdf