repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Načo je dejinám literatúry kategória rodu?

Akademik:PhDr. Jana Cviková
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Príspevok sa zaoberá významom kategórie rodu pre literárnu historiografiu.
Popis:Príspevok sa zaoberá významom kategórie rodu pre literárnu historiografiu. V skratke predstavuje súvisiace podnety ženských a rodových štúdií, ktoré vyšli z druhej vlny feministického hnutia a sústreďovali pozornosť na život a tvorbu žien (women´s studies) a nadväzne na rodové vzťahy v spoločnosti (gender studies). Opiera sa najmä o práce, ktoré vznikli v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia (Hiltrud Gnüg - Renate Möhrmann, 1985; Sigrid Weigel, 1987; Joan W. Scott 1986). Toto obdobie sa v západnej Európe a USA vyznačovalo dynamickým vývojom ženských a rodových štúdií, ako aj silným subverzívnym potenciálom kategórie rodu. Definícia rodu ako kategórie, ktorá má dostatočnú analytickú silu, aby zmenila historické i literárnohistorické paradigmy, vychádza v príspevku z kľúčovej štúdie Joan W. Scott Rod: užitočná kategória historickej analýzy. Scott v nej kladie otázku, akým spôsobom dáva rod zmysel konkrétnej organizácii a vnímaniu historického poznania.
Rok vydania:2010
Autor:PhDr. Jana Cviková
Inštitúcia:Ústav svetovej literatúry SAV
Vydavateľ:Ústav svetovej literatúry SAV
Pridané do repozitára:7. 4. 2011
Posledná zmena:26. 7. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:10
Vedný odbor: Kulturológia, Literárna veda
Názov súboru:naco-je-dejinam-literatury-kategoria-rodu.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:128.48 KB
Stiahnuť súbor:naco-je-dejinam-literatury-kategoria-rodu.pdf