repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

865 príspevkov


Repozitár

Performance of Advanced Hybrid Link Adaptation Algorithms in Mobile Radio Channel Stiahnuť súbor performanceofadvancedhybridlinkadaptationalgorithms.pdf 573.87 KB

Doc. Ing. Vladimír Wieser, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

In this article we have described and simulated the new SIR-slot based advanced link adaptation algorithms. Algorithms were designed to increase efficiency of data transmission among user equipment and base stations (uplink).

Elektrotechnická fakulta ŽU, 2008

Informatika, Telekomunikácie

Pridané: 30. 10. 2008

Novohispánske formy synkretizmu ako interpretačný kľúč k „mexickosti“ Stiahnuť súbor novohispanske-formy-synkretizmu-ako-interpretacny-kluc-k-mexickosti.pdf 145.95 KB

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., príspevok v domácom časopise

Štúdia približuje dve podoby kultúrneho a náboženského synkretizmu a jeho umeleckého výrazu v miestokráľovstve Nové Španielsko, rozvinuté v 17. storočí, v ktorom sa začala konštituovať mexická národná identita. Prvým skúmaným synkretickým prejavom je mariánsky kult Guadalupskej Panny Márie. Druhý synkretický prejav predstavuje dielo významnej barokovej autorky Sor Juany Inés de la Cruz, eucharistická dráma Božský Narcis a prológ k nej.

Filozofická fakulta UKF, 2012

Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy), Kultúrna antropológia a etnológia, Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

Pridané: 13. 9. 2012

Zahranično-politické súvislosti stavu ruskej ekonomiky 2016-2017 Stiahnuť súbor zahranicno-politicke-suvislosti-stavu-ruskej-ekonomiky-2016-2017.pdf 336.98 KB

Ing. Adrián Ondrovič, PhD., kapitola v domácej monografii

Po zvolení D. Trumpa za prezidenta USA sa naďalej zhoršovali vzájomné vzťahy Ruskej federácie a Spojených štátov. Toto zhoršovanie sa premietlo aj do vnútornej a vonkajšej ekonomickej politiky Ruska.

Ekonomický ústav SAV, 2017

Politická ekonómia

Pridané: 10. 7. 2018

Vybrané endogénne a exogénne faktory vývoja digitalizácie ekonomiky Slovenska Stiahnuť súbor vybrane-endogenne-a-exogenne-faktory-vyvoja-digitalizacie-ekonomiky-slovenska.pdf 1.13 MB

Ing. Adrián Ondrovič, PhD., kapitola v domácej monografii

Otázka inštitucionálnej pripravenosti Slovenska na príchod digitálnej ekonomiky nie je otázka jednoznačná, pretože neexistujú jednoznačné kritériá, podľa ktorých by bolo možné na ňu odpovedať. Na očakávaný príchod digitálnej ekonomiky sa je však potrebné pozerať v kontexte niekoľkých endogénnych a exogénných faktorov, ktoré sa javia ako kľúčové determinanty budúceho vývoja.

Ekonomický ústav SAV, 2018

Politická ekonómia

Pridané: 11. 7. 2019

Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu Stiahnuť súbor Praslovanske-vychodiska-niektorych-hydronym-horneho-povodia-Vahu.pdf 1.01 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., prednáška

V príspevku analyzujeme niektoré názvy z hornej časti povodia Váhu, ktoré boli motivované praslovanskými lexikálnymi základmi.

Fakulta humanitných vied UMB, 2009

Slovenský jazyk

Pridané: 2. 7. 2009

Nálezy několika vzácnějších brouků na jižní Moravě Stiahnuť súbor findings-of-some-rare-beetles-in-south-moravia.pdf 203.52 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Several occasional finding of rare beetles in Moravia, southerly of Brno

Ústav zoológie SAV, 1974

Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi a jeho vízie zjednotenej Európy ako cesta k európskemu mieru Stiahnuť súbor richard-nikolaus-coudenhove-kalergi-a-jeho-vizie-zjednotenej-europy-ako-cesta-k-europskemu-mieru.pdf 538.47 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi a jeho vízie zjednotenej Európy ako cesta k európskemu mieru - článok v zborníki Miroslav Rusko (editor): Integrovaná bezpečnosť 2014. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 18.-19.12.2014,STRIX, Žilina, 2014, str. 144-184

Ekonomický ústav SAV, 2015

Teória politiky, Prognostika (futurológia)

Pridané: 22. 5. 2015

Distribution and Abundance Of Calosoma Auropunctatum Herbst 1784 (Coleoptera Carabidae) in Some Agricultural Crops in Romania, 1977-2010 Stiahnuť súbor distribution-and-abundance-of-calosoma-in-agricultural-crops-in-romania.pdf 334.48 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Synthesis of longtermend collection of Calosoma auropunctatum in arable land in various conditions and crops in Romania

Ústav zoológie SAV, 2012

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Demekológia, Zoológia, Entomológia, Ochrana rastlín

Pridané: 26. 9. 2012

1 2 3 4 585 86 87 ďalšia strana »