repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

865 príspevkov


Repozitár

Ossip K. Flechtheim a vznik futurológie Stiahnuť súbor ossip-k-flechtheim-a-vznik-futurologie.pdf 219.83 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Ossip K. Flechtheim a vznik futurológie - príspevok v zborníku Rusko Miroslav - Kollár Vojtech [Eds.], 2016: Sustainability - Environment - Safety 2016. - Recenzovaný zborník zo VI. medzinárodnej konferencie 6.12.2016 v Bratislave. - Žilina: Strix/Edícia ESE-30, 1. vydanie, ISBN 978-80-89753-08-6, 220 s., str. 31-36

Ekonomický ústav SAV, 2017

Prognostika (futurológia)

Pridané: 15. 5. 2017

O „chránených“ túlavých domácich mačkách a vtáctve Stiahnuť súbor o-chranenych-tulavych-domacich-mackach-a-vtactve.pdf 235.54 KB

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., príspevok v domácom časopise

Free-roaming (outdoor pets and feral) domestic cats represent a global threat to terrestrial vertebrates. Despite the well-known threats posed by outdoor domestic cats on birds and other wildlife, the management of these animals is a long-standing controversial issue due to conflicts between nature conservationists and freeroaming cat advocates.

Ústav ekológie lesa SAV, 2012

Ekológia, Ochrana prírody

Pridané: 27. 6. 2014

A comparison of Carabidae and Staphylinidae in Pavlovske kopce hills during the period 1971-1981 Stiahnuť súbor a-comparison-of-carabidae-and-staphylinidae-in-pavlovske-kopce-hills-during-the-period-1971-1981.pdf 1.11 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comparison of structural changes in Carabid and Staphylinid communisties in natural forests in the biospheric reserve Pavlovské kopce, Moravia

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Novohispánske formy synkretizmu ako interpretačný kľúč k „mexickosti“ Stiahnuť súbor novohispanske-formy-synkretizmu-ako-interpretacny-kluc-k-mexickosti.pdf 145.95 KB

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., príspevok v domácom časopise

Štúdia približuje dve podoby kultúrneho a náboženského synkretizmu a jeho umeleckého výrazu v miestokráľovstve Nové Španielsko, rozvinuté v 17. storočí, v ktorom sa začala konštituovať mexická národná identita. Prvým skúmaným synkretickým prejavom je mariánsky kult Guadalupskej Panny Márie. Druhý synkretický prejav predstavuje dielo významnej barokovej autorky Sor Juany Inés de la Cruz, eucharistická dráma Božský Narcis a prológ k nej.

Filozofická fakulta UKF, 2012

Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy), Kultúrna antropológia a etnológia, Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

Pridané: 13. 9. 2012

How Fit for Development Is the European Investment Bank? Development Economics Discourse Analysis Stiahnuť súbor how-fit-for-development-is-eib-development-economics-discourse-analysis.pdf 245.97 KB

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., publikácia

This paper aims to reconstruct the development argument of EIB. The reconstructed development discourse of EIB is confronted with development economics theories in an effort to identify its theoretical inspirations.

Ekonomický ústav SAV, 2010

Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Sociológia

Pridané: 11. 10. 2010

Zahraničná politika Poľska po roku 1989 v kontexte európskych integračných procesov Stiahnuť súbor zahranicna-politika-polska-po-roku-1989-v-kontexte-europskych-integracnych-procesov.pdf 2.55 MB

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Článok analyzuje hlavné trendy v zahraničnej politike Poľska po roku 1989 so zameraním na európske integračné procesy a regionálnu spoluprácu.

Ústav politických vied SAV, 2008

Politická geografia, Medzinárodné vzťahy, Národná a medzinárodná bezpečnosť, Teória politiky, Politológia, Porovnávacia politológia, História, Všeobecné dejiny

Pridané: 29. 1. 2016

Zmeny vo využití zeme vo Funkčnom mestskom regióne Bratislava Stiahnuť súbor zmeny-vo-vyuziti-zeme-vo-funkcnom-mestskom-regione-bratislava.pdf 1.31 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok hodnotí štruktúrne zmeny vo využití zeme v priestore zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Všíma si najmä nárast zastavanej plochy a úbytok ornej pôdy v katastrálnych územiach obcí. Údaje pochádzajú z databázy ÚHDP a vzťahujú sa k obdobiu rokov 2000-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

Prognózy sa dnes stali biznisom Stiahnuť súbor prognozy-sa-dnes-stali-byznisom.pdf 45.17 KB

Ing. Ivan Klinec, iné

Prognózy sa dnes stali biznisom - rozhovor pre denník Hospodárske noviny 14. 1. 2005

Ekonomický ústav SAV, 2005

Prognostika (futurológia)

Pridané: 12. 3. 2013

Dobrý a zlý cholesterol neexistuje Stiahnuť súbor dobry-a-zly-cholesterol-neexistuje.pdf 4.44 MB

Ing. Tomáš Čejka, PhD., príspevok v domácom časopise

Populárny článok od Doc. MUDr. S. Oravca, CSc., ktorý vyvracia mýty o tzv. dobrom a zlom cholesterole a jeho vplyvoch na ľudský organizmus.

Ústav zoológie SAV, 2008

Organická chémia, Biochémia, Bioorganická chémia, Fyziológia živočíchov, Lekárske a farmaceutické vedy, Farmaceutická chémia, Klinická biochémia, Klinická farmakológia, Normálna a patologická fyziológia

Pridané: 12. 11. 2010

Identifikacia skupinovych identit s kulturnym dedicstvom a kulturnohistorickym potencialom regionu Stiahnuť súbor identifikacia-skupinovych-identit-s-kulturnym-dedicstvom-a-kulturnohistorickym-potencialom-regionu.pdf 1.90 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Cieľom príspevku je zmyslové vnímanie významu miesta prostredníctvom kolektívnych identít a ich identifikácia s historickým dedičstvom a kultúrnym potenciálom regiónu. Regionálnu identitu môžeme definovať ako fenomén, prostredníctvom ktorého sa obyvatelia miesta identifikujú so sociálnym systémom určitého regiónu, jeho kultúrou, tradíciou a krajinou.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

1 2 3 4 585 86 87 ďalšia strana »