repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

114 príspevkov


Ochrana prírody

Carabidae and Staphylinidae in two forest reservations and their reactions on surrounding human activity Stiahnuť súbor carabidae-and-staphylinidae-in-two-forest-reservations-and-their-reactions-on-surrounding-human-activity.pdf 1.30 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of reaction oc Carabid and Staphylinid communities on clear cutting and thinning in seminatural forests in Central Bohemia

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Ekosystém a souvisecící pojmy Stiahnuť súbor ecosystems-and-connected-concepts.pdf 268.29 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Consideration about meaning and using of the word ecosystems and its semantical relationships to related ecological terms

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 10. 9. 2009

Zeitkorrelierte Veränderungen der Alpha-Diversitat der Carabidenzonosen in verschiedenen Typen der Okosystemen in Mitteleuropa Stiahnuť súbor zeitkorrelierte-veraerungen-der-alpha-diversitat-der-carabidenzonosen-in-verschiedenen-typen-der-okosystemen-in-mitteleuropa.pdf 725.83 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristiocs of long-termed sturcural changes in different Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Diversity and survival of carabid communities in the area affected by the barrage system Gabčíkovo Stiahnuť súbor diversity-and-survival-of-carabid-communities-in-the-area-affected-by-the-barrage-system-gabcikovo.pdf 449.02 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Characteristics of the firs result of the monitoring of the area affected by the Gabčíkovo hydraulical structures on the Danube

Ústav zoológie SAV, 1995

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Bunková biológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Využitie Zlatníkovej geobiocenologickej klasifikácie pri štúdiu rozšírenia bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) Stiahnuť súbor application-of-the-zlatniks-geobiocenological-classifikation-at-study-of-distriution-of-carabidae.pdf 661.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Discussion about possibilities to use the Zlatník´s geobiocenological classification of forest ecosystem for study of distribution pattern of Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 1993

Biogeografia, Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

Ectoparasites of bee-eater (Merops apiaster) and arthropods in its nests Stiahnuť súbor ectoparasites-of-bee-eater-merops-apiaster-and-arthropods-in-its-nests.pdf 829.78 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of assemblages of mites, fleas, beetle and pseudoscorpions in nests bee-eater (Merops apiaster) in Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1996

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Coleoptera. Carabidae. Stiahnuť súbor coleoptera-carabidae.pdf 1.23 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Check list of Carabist of the Biospheric reserve Pálava, Moravia

Ústav zoológie SAV, 1995

Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Light attraction of carabid beetles and their survival in the city centre Stiahnuť súbor light-attraction-of-carabid-beetles-and-their-survival-in-the-city-centre.pdf 653.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Description of an intensive light attraction of autumn breeding field Carabids on intensive illuminated shop windw in center of Bratislava

Ústav zoológie SAV, 1999

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Bystruškovité (střevlíkovití) vo veľkomeste Stiahnuť súbor carabids-in-a-big-city.pdf 425.42 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A brief popular review of carabid fauna in large cities of central Europe

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 31. 8. 2009

Spatial structure of Arthropod communities in the Ztavsky luh floodplain with emphasis on Carabids Stiahnuť súbor spatial-structure-of-arthropod-communities-in-the-ztavsky-luh-floodplain-with-emphasis-of-carabids.pdf 870.17 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

Characteristics of history and present state of the Žitavský luha Nature Reserve in the Žitava river floodplain (South Slovakia) and analysis of distribution of Arthropod and Carabid communities in relationship with habitat diversity and climatical changes in 2003-2005

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 2. 6. 2011

« predchádzajúca 1 2 3 4 510 11 12 ďalšia strana »