repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

114 príspevkov


Ochrana prírody

The bioindicative significance of body size structure of Carabidae Stiahnuť súbor the-bioindicative-significance-of-body-size-structure-of-carabidae.pdf 398.58 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of changes in representation of differently sized Carabids in different habitats

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Impact of water management on a Carabid community (Insecta, Coleoptera) in a Central European floodplain forest Stiahnuť súbor impact-of-water-management-on-a-carabid-community-insecta-coleoptera-in-a-central-european-floodplain-forest.pdf 915.30 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Comparizon of structure of Carabid communities in a hard-wood floodplain forests in its natural state and after a strong decline of ground water table

Ústav zoológie SAV, 1994

Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Lužné lesy a osud ich fauny - Bystruškovité (střevlíkovití, Carabidae) ako indikátory dopadu vodohospodárskych úprav na ekosystémy lužných lesov Stiahnuť súbor bioindication-of-changes-in-floodplain-forests-by-means-of-carabidae.pdf 933.93 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A general review of changes in Carabid communities in floodplain forests with different hydrological regim and management

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 28. 8. 2009

Koncepce životních strategií v ekologii Stiahnuť súbor concept-of-life-strategies-in-ecology.pdf 1.48 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A review of different concepts of life strategies and their comparison

Ústav zoológie SAV, 1992

Všeobecná ekológia, Ochrana prírody, Botanika (aj pre vodohospodárske vedy), Zoológia

Pridané: 28. 8. 2009

Lužné lesy a možnosti ich regenerácie - hľadisko entomológa Stiahnuť súbor considerations-about-regeneration-of-floodplain-forests.pdf 632.83 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Considerations about possibilities of regeneration of artificially drained floodplain forests in Central Europe based on axample of Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

On the influence of seasonal aspects on structure and dyna-mics of Sarcophagidae (Diptera) in a drained lowland forest Stiahnuť súbor on-the-influence-of-seasonal-aspects-on-structure-and-dynamics-of-sarcophagidae-diptera-in-a-drained-lowland-forest.pdf 1.52 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteriscs of changes in preconnubial aggregations of Sarcophagidae in a floodplain forest

Ústav zoológie SAV, 1998

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Všeobecná biológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Některé nápadné antropicky vyvolané změny ve vybraných spoločenstvech jižní Moravy Stiahnuť súbor some-striking-anthropogenic-changes-in-ecossystems-of-south-moravia.pdf 386.88 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comment to some manifestations of anthropogenic influences in Sout-Moravian landscape

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Influence of clear cutting on ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in a pine forests Stiahnuť súbor influence-of-clear-cutting-on-ground-beetles-coleoptera-carabidae-in-a-pine-forests.pdf 1.78 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Study on migration of Carabids provoked by clear cutting in a Central Bohemian pine forest

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Ochrana lesa

Pridané: 27. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 37 8 9 10 11 12 ďalšia strana »