repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Geografický ústav SAV

Geografický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

Tel: 02 5751 0187
Fax: 02 5249 1340

http://www.geography.sav.sk

zoznam akademikov GEOÚ SAV