repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Tel: 02 5441 2528

http://www.fsport.uniba.sk

zoznam akademikov FTVŠ UK