repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Fakulta prírodných vied UKF

Fakulta prírodných vied UKF
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Tel: 037 640 8555
Fax: 037 640 8556

http://www.fpv.ukf.sk

zoznam akademikov FPV UKF