repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Elektrotechnická fakulta ŽU

Elektrotechnická fakulta ŽU
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Tel: 041 513 2051
Fax: 041 513 1515

http://fel.uniza.sk

zoznam akademikov FEL ŽU