repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

158 príspevkov


Ekológia

Interference of Carabid communities in a flodplain reserve with the neigbouring arable land Stiahnuť súbor interference-of-carabid-communities-in-a-flodplain-reserve-with-the-neigbouring-arable-land.pdf 384.55 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of pattern of temoral and spapital changes in charabid communities in a strongly affected remnant of floodplain meadows and forests in a completely deforested intensively used agricultural landscape in South Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 3. 10. 2011

WINDFALL IN THE HIGH TATRA MTS. AND ITS IMPACT ON THE CARABID COMMUNITIES Stiahnuť súbor windfall-in-the-high-tatra-mts-and-its-impact-on-the-carabid-communities.pdf 635.95 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., kapitola v domácej monografii

A synthesis of longtermed monitoring of impacts of windfall of 2004 in Hight Tatra on carabid communiies in the damaged area and comparisson of effects of different modes of management of these areas

Ústav zoológie SAV, 2012

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Environmentálne inžinierstvo, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 18. 1. 2012

Problem of interpretation of response of some Carabid species to humidity gradient: example of Carabid assemblages in the Jurský Śúr alder forest Stiahnuť súbor problem-of-interpretation-of-response-of-some-carabid-species-to-humidity-gradient-example-of-carabid-assemblages-in-the-jursky-sur-alder-forest.pdf 833.06 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Explication of changes of representation of Carabids along a moistrure gradient

Ústav zoológie SAV, 2007

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Properties of Carabid and Staphylinid communities in Central European and Mediterranean cities Stiahnuť súbor properties-of-carabid-and-staphylinid-communities-in-central-european-and-mediterranean-cities.pdf 606.45 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Searching for general features of Carabid amd Staphylinid communities along am urbanisation gradient in large cities in Central Europe (Bratislava, Brno) and west Mediterranean are (Madrid)

Ústav zoológie SAV, 1989

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 31. 8. 2009

Zmeny v zložení bezstavovcov (Ivertebrata) hniezd vtákov (Aves) v búdkach v ŠPR Šúr pri Bratislave počas roka Stiahnuť súbor seasonal-hanges-in-arthropods-in-the-box-nesting-birds.pdf 1.94 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristic of structure of nests fauna in different passeriform birds

Ústav zoológie SAV, 1988

Ekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Ekosystém a souvisecící pojmy Stiahnuť súbor ecosystems-and-connected-concepts.pdf 268.29 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Consideration about meaning and using of the word ecosystems and its semantical relationships to related ecological terms

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 10. 9. 2009

Lužné lesy a osud ich fauny - Bystruškovité (střevlíkovití, Carabidae) ako indikátory dopadu vodohospodárskych úprav na ekosystémy lužných lesov Stiahnuť súbor bioindication-of-changes-in-floodplain-forests-by-means-of-carabidae.pdf 933.93 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A general review of changes in Carabid communities in floodplain forests with different hydrological regim and management

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 28. 8. 2009

Characteristics of humidity requirements and relations to vegetation cover of selected Central-European Carabids Stiahnuť súbor characteristics-of-humidity-requirements-and-relations-to-vegetation-cover-of-selected-central-european-carabids.pdf 609.61 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Two semiquantitative scales characterizing relation of Carabids to humidity and vegetation cover

Ústav zoológie SAV, 2004

Ekológia, Autoekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

An attempt at a methodical separation of the terms \ Stiahnuť súbor an-attempt-at-a-methodical-separation-of-the-terms-synanthrop-and-kulturfolger-based-on-carabidae-and-sarcophagidae.pdf 1.04 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Separation of two ecological terms based on synecological data of the insect families

Ústav zoológie SAV, 1982

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana prírody

Pridané: 26. 8. 2009

1 2 3 4 514 15 16 ďalšia strana »