repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

158 príspevkov


Ekológia

Poznatky z biomonitoringu vybraných skupín terestrických živočíchov Podunajska Stiahnuť súbor experience-from-biomonitoring-of-selected-terrestrial-animal-groups-in-the-iuxta-danubian-area.pdf 604.08 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

A brief rieview of reaction of different animal groups in the Danubian floodplain on the changes in hydrological regime after putting the Gabčíkovo hydraulic structures in peration

Ústav zoológie SAV, 1994

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 8. 9. 2009

Ochrana prírody, entomology, zberateľstvo a obchodovanie - Ozajstná hrozba? Stiahnuť súbor nature-protection-entomology-collectinng-and-commerce-a-real-menace.pdf 334.72 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

The problem of mutual relationship between nature protection, amateur and professional entomology and commerce among the insects collectors is discussed and shon to be rathe fauvorable than wrongful.

Ústav zoológie SAV, 1997

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 8. 9. 2009

Ochrana lesů - Názvy a definice Stiahnuť súbor forest-protection-terms-and-definition.pdf 1.97 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Definitions of general ecological terms connected with forets protection (No. 1 - 210) and with animal pests and pritection against them (No. 390 - 730)

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Využitie Zlatníkovej geobiocenologickej klasifikácie pri štúdiu rozšírenia bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) Stiahnuť súbor application-of-the-zlatniks-geobiocenological-classifikation-at-study-of-distriution-of-carabidae.pdf 661.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Discussion about possibilities to use the Zlatník´s geobiocenological classification of forest ecosystem for study of distribution pattern of Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 1993

Biogeografia, Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

Stabilita ekosystému Stiahnuť súbor ecosystem-stability.pdf 305.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., prednáška

Explanation of different aspects of ecosystem´s stability

Ústav zoológie SAV, 1982

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 2. 9. 2009

Variant zúženej zdrže Hrušov z hľadiska ekológie a ekosozológie Stiahnuť súbor alternative-of-the-reduced-reservoir-hrusov-from-the-view-point-of-ecology-and-ecosozology.pdf 808.21 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A commento to the building up of the Gabčíkovo hydraulic structures on the Danube only on the territory of Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1992

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Mrchožroutovití Československa (Coleoptera, Silphidae) Stiahnuť súbor carrion-beetles-of-czechoslovakia.pdf 1.96 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

A general rewiew of knowledge of morphlogy, bionomy and systematics of Silphidae with an illistrated identification key, brief description odf species and data on their ecology and distribution in Czechoslovakia

Ústav zoológie SAV, 1981

Biogeografia, Ekológia, Autoekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

The Coleoptera from nests of Riparia riparia in Czechoslovakia Stiahnuť súbor the-coleoptera-from-nests-of-riparia-riparia-in-czechoslovakia.pdf 1.05 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Caracteristic of structure and annual dynamics of beetles in the nests of Sand Martin

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Zoológia, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

Cenozele carabidelor din ecosistemele alpine şi subalpine din Carpaţii occidentali Stiahnuť súbor carabid-comunities-of-alpine-and-subalpine-ecosystems-of-west-carpathians.pdf 829.25 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Classification of Carabid communitiie in the zone above 1200 m in West Carapthians

Ústav zoológie SAV, 2006

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Impact of wind disaster in High Tatras in November 2004 on Carabid communities Stiahnuť súbor impact-of-wind-disaster-in-high-tatras-in-november-2004-on-carabid-communities.pdf 1.44 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A detailed analysis of results obtained in the forst year of monitoring of impact of wind disaster in High Tatras

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 714 15 16 ďalšia strana »