repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


SHIFTS IN REPREZENTATION OF ALTITUDE PREFERENCE Stiahnuť súbor shifts-in-reprezentation-of-altitude-preference.pdf 477.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Evaluation of changes of Carabid beetles with different altitudila preference in High Tatra in an 8 years long period of monitoring

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 14. 11. 2014

Arthropods in vomits of Falco vespertinus found in nest boxes Stiahnuť súbor arthropods-in-vomits-of-falco-vespertinus-found-in-nest-boxes.pdf 157.71 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., prednáška

Abstract of a conference paper dealing with representation of arthropods and insects in food of Falco vespertinus and

Ústav zoológie SAV, 2015

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Produkčná ekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 22. 1. 2015

Menová reforma v Československu v roku 1953 a jej hospodársko-politické pozadie Stiahnuť súbor menova-reforma-v-ceskoslovensku-1953-currency-reform-in-czechoslovakia-in-1953.pdf 18.94 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

An analysis of reasons, modalities and impacts of currency reform in Chechoslovakia in 1953 and its comparison with other Central and East European cuntries in the period 1945 - 1953

Slovenská akadémia vied, 2014

Dejiny národného hospodárstva, Politológia, História, Numizmatika, Ostatné príbuzné odbory historických vied, Slovenské dejiny, Všeobecné dejiny

Pridané: 3. 6. 2014

BEETLES (COLEOPTERA) IN NESTS OF FIVE SPECIES OF PASSERIFORM BIRDS Stiahnuť súbor beetles-coleoptera-in-nests-of-five-species-of-passeriform-birds.pdf 1.15 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of BEETLES fauna IN NESTS OF FIVE SPECIES OF PASSERIFORM BIRDS (CARDUELIS CHLORIS, TROGLODYTES TROGLODYTES, TURDUS MERULA, TURDUS PHILOMELOS, TURDUS PILAS) IN CENTRAL EUROPE

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 11. 12. 2009

Bystruškovité (střevlíkovití) vo veľkomeste Stiahnuť súbor carabids-in-a-big-city.pdf 425.42 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A brief popular review of carabid fauna in large cities of central Europe

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 31. 8. 2009

Carabid communities in forests of North Korea. their general characteristics, horizontal and vertical zonation Stiahnuť súbor carabid-communities-in-forests-of-north-korea-their-general-characteristics-horizontal-and-vertical-zonation.pdf 852.07 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

A pilot study on diversity and distribution of Carabid communities in the North-Korean forests

Ústav zoológie SAV, 2003

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Modelové skupiny bezstavovcov vo veľkomeste Stiahnuť súbor evertebrates-in-a-large-city.pdf 502.98 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristic of distribution of mollusks and beetltel in Btno, a large central European city

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Changes in body size structure of Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) along an urbanisation gradient Stiahnuť súbor changes-in-body-size-structure-of-carabid-communities-coleoptera-carabidae-along-an-urbanisation-gradient.pdf 865.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Analysis of changes in representation of differetly sized species in varying environmet

Ústav zoológie SAV, 1987

Ekológia, Synekológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

1 2 3 4 519 20 21 ďalšia strana »