repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Rozhodovanie vo verejnej správe v krízových situáciách. Problémy, riziká a omyly

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:Nie vždy si uvedomujeme, že rozhodovanie je v podstate rizikovou činnosťou, procesom, ktorý v sebe skrýva množstvo úskalí, zdrojov rizík a chýb. Rešpektovanie zásad, ktoré sa osvedčili pri riešení tak pri riešení bežných problémov ako aj doterajších krízových situáciách, je nevyhnutným predpokladom účinného rozhodovania v čase pandemickej krízy i iných kríz sociálneho charakteru.
Popis:Rozhodovanie je kľúčovou funkciou každého riadenia, je podstatou manažmentu v každej organizácii, či už ide o podnik, neziskovú organizáciu alebo o verejnú službu. Nie vždy si uvedomujeme, že rozhodovanie je v podstate rizikovou činnosťou, procesom, ktorý v sebe skrýva množstvo úskalí, zdrojov rizík a chýb. Tieto riziká v čase neistoty a ohrozenia narastajú. V podmienkach štátnej správy a samosprávy a najmä v aktuálnej situácii riešenia dopadov pandémie majú špecifickú podobu a žiaľ aj dopad na situáciu v spoločnosti. Podstatou každého rozhodovania je proces voľby čo najvhodnejšieho variantu riešenia vzniknutého problému. Pandemická kríza ako aj aktuálne krízové javy prinášajú množstvo hlavných i čiastkových problémov vo viacerých oblastiach života a správy spoločnosti. Množstvo týchto problémov sa objavuje v podstate po prvý krát, sú doteraz neriešené, týkajú sa všetkých úrovní správy štátu, výrazne ovplyvňujú život každého občana. Preto rešpektovanie zásad, ktoré sa osvedčili pri riešení tak pri riešení bežných problémov ako aj doterajších krízových situáciách, je nevyhnutným predpokladom účinného rozhodovania aj v čase pandemickej krízy.
Rok vydania:2022
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Zväz civilnej ochrany - Východ
Pridané do repozitára:24. 5. 2022
Posledná zmena:10. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:16
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory spoločenských vied, Manažment, Bezpečnostné verejno-správne služby, Verejná ekonomika a služby
Názov súboru:rozhodovanie-vo-verejnej-sprave.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:1.99 MB
Stiahnuť súbor:rozhodovanie-vo-verejnej-sprave.pdf