repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Učiteľky a riaditelia

Akademik:Mgr. Lenka Krištofová
Typ príspevku:texty
Anotácia:"Chápanie materstva ako 'poslania' vytvára dojem, že prostredníctvom týchto činností dochádza vlastne k akémusi 'naplneniu' – podsúva sa tak dojem, že matky (ale aj učiteľky či zdravotné sestry) pri svojej práci akoby 'uspokojovali špecifické potreby'..." (p. 24)
Popis:Krištofová, L. 2010. Učiteľky a riaditelia. Recenzia knihy BOSÁ, M. – FILADELFIOVÁ, J. (eds.) Učiteľky a riaditelia. Rodová nerovnosť a rodová segregácia na stredných odborných školách. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Vol. 11. 2/2010.
Rok vydania:2010
Autor:Mgr. Lenka Krištofová
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:22. 7. 2010
Posledná zmena:8. 7. 2020
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Feministická pedagogika, Pedagogika
Názov súboru:ucitelky-a-riaditelia.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:97.20 KB
Stiahnuť súbor:ucitelky-a-riaditelia.pdf