repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Percepcia činností samosprávy a vybraných aspektov kvality života (na príklade výskumu medzi obyvateľmi Považskej Bystrice)

Akademik:Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Príspevok sa zaoberá participáciou občanov na samospráve a ich informovanosťou a spokojnosťou s činnosťou jej orgánov. Jeho súčasťou je tiež skúmanie percepcie kvality života na príklade obyvateľov Považskej Bystrice.
Popis:The perception of the activities of self-government and selected aspects of the quality of life (survey conducted among the inhabitants of Považská Bystrica) The paper provides the information about the quality of life of the inhabitants of Považská Bystrica in dependence of the towns self-governments activities. The study presents the results of the research based on raising the questionnaire by the inhabitants of the selected town. The questions cover 4 main areas: satisfaction with the activities of the self-government, knowledge about it and participation in it. The fourth area deals with subjective perception of the quality of life in the town wards. Key words: quality of life, self-government, questionnaire, research, inhabitants, perception, town
Rok vydania:2004
Autor:Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Inštitúcia:Geografický ústav SAV
Vydavateľ:In Ira,V., Vaishar,A. eds. Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike.Bratislava,Geografický ústav SAV, 2004,ISBN 80-968365-6-0,p.45-51.
Pridané do repozitára:23. 10. 2008
Posledná zmena:22. 4. 2018
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:7
Vedný odbor: Geografické vedy
Názov súboru:percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:2.92 MB
Stiahnuť súbor:percepcia-cinnosti-samospravy-a-vybranych-aspektov-kvality-zivota.pdf