repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Recenzia - Iris Marion Young: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii

Akademik:Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.
Typ príspevku:iné
Anotácia:Recenzia knihy Young, I. M. (2010). Proti útlaku a nadvládě : transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: FILOSOFIA - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR.
Popis:Pôvodne vyšlo in Filozofia, 66(5), 508-512.
Rok vydania:2011
Autor:Mgr. Ľubica Kobová, MA
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:8. 7. 2011
Posledná zmena:1. 4. 2023
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:5
Vedný odbor: Teória politiky, Systematická filozofia, Feministická sociálna a politická filozofia
Názov súboru:recenzia-iris-marion-young-proti-utlaku-a-nadvlade-transnacionalni-vyzvy-politicke-a-feministicke-te
orii.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:540.36 KB
Stiahnuť súbor:recenzia-iris-marion-young-proti-utlaku-a-nadvlade-transnacionalni-vyzvy-politicke-a-feministicke-te
orii.pdf