repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Feministická politická filozofia

Akademik:Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.
Typ príspevku:kapitola v domácej monografii
Anotácia:Úvod do feministickej politickej filozofie.
Popis:Po úvodnej pracovnej definícii feminizmu predstavujem podujatie feministickej politickej filozofie ako kritiku kánonu. Ďalej sa zaoberám rôznymi prístupmi k odlišnosti žien a dôsledkami, ktoré do feministickej politickej filozofie priniesli. Na príklade analýzy teórií spoločenskej zmluvy poukazujem na rozdelenie verejného a súkromného a jeho význam pre konštitúciu politiky. Spoločenská zmluva je jedným z pojmov, ktoré feministky prepracúvajú. Niektoré preformulovania pojmov medzi teoretičkami a teoretikmi nerezonujú (autorita), iné zase určujú rámec celého súčasného feministického politického skúmania (demokracia). V stručnosti vymenúvam niekoľko problémov súčasnej politiky, ktoré sa stali predmetom feministicko-politickej reflexie. Napokon krátko sumarizujem výsledky feministickej politickej filozofie od jej začiatkov a miesto feministickej politickej filozofky v konverzácii politickej filozofie dnes. Kobová, Ľ. (2013). Feministická politická filozofia. In F. Novosád & D. Smreková (Eds.), Dejiny sociálneho a politického myslenia (pp. 675 - 689). Bratislava: Kalligram.
Rok vydania:2014
Autor:Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.
Inštitúcia:Bez príslušnosti k inštitúcii
Vydavateľ:Kalligram
Pridané do repozitára:8. 10. 2014
Posledná zmena:1. 4. 2023
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:11
Vedný odbor: Systematická filozofia, Feministická filozofia, Feministická sociálna a politická filozofia
Názov súboru:feministicka-politicka-filozofia.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:956.48 KB
Stiahnuť súbor:feministicka-politicka-filozofia.pdf