repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom? Rodové diskurzy rovnosti v odmeňovaní žien a mužov a zosúlaďovaní rodinného a pracovného života

Akademik:Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.
Typ príspevku:texty
Anotácia:Text metodologicky vychádza z kritickej analýzy diskurzu a prístupov feministickej ekonómie. O. i. skúma úlohu expertného vedenia, flexibilizácie trhu práce, kooptáciu feministických prístupov vo vybraných politikách rodovej rovnosti.
Popis:In Cviková, Jana (ed.). 2008. Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. S. 86-130. Bratislava: Aspekt.
Rok vydania:2007
Autor:Mgr. Ľubica Kobová, MA
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:Bratislava: Aspekt
Pridané do repozitára:15. 12. 2009
Posledná zmena:21. 9. 2023
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:45
Vedný odbor: Odvetvové sociológie, Ostatné príbuzné odbory filologických vied, Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Rodové štúdiá
Názov súboru:co-ma-rodova-rovnost-spolocne-s-feminizmom-rodove-diskurzy-rovnosti-v-odmenovani-zien-a-muzov-a-zosu
ladovani-rodinneho-a-pracovneho-zivota.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:303.63 KB
Stiahnuť súbor:co-ma-rodova-rovnost-spolocne-s-feminizmom-rodove-diskurzy-rovnosti-v-odmenovani-zien-a-muzov-a-zosu
ladovani-rodinneho-a-pracovneho-zivota.pdf