repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Pomocný slovník filozofa (pdf verzia)

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Pomocný slovník filozofa (PSF) je pomôcka pri štúdiu filozofických textov, ktorá sa v jej online verzii (http://www.jozefpiacek.info/psf.html) priebežne dopĺňa.
Popis:Pomocný slovník filozofa obsahovo nadväzuje na FILIT (http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html), no štruktúrou sa od neho odlišuje rozdelením článkov do filozofickej časti (FČ) a mimofilozofickej časti (MČ). Predložená pdf verzia neobsahuje ilustrácie.
Rok vydania:2018
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:24. 1. 2018
Posledná zmena:25. 2. 2018
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:765
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Etika, Logika a metodológia vedy, Dejiny filozofie, Systematická filozofia, Filozofické vedy
Názov súboru:pomocny-slovnik-filozofa-pdf-verzia.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:16.34 MB
Stiahnuť súbor:pomocny-slovnik-filozofa-pdf-verzia.pdf