repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

European Investment Bank and its Development Discourse in the Context of Development Economics Theories

Akademik:Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.
Typ príspevku:dizertačná práca
Anotácia:Cieľom dizertačnej práce je zrekonštruovať rozvojový argument Európskej investičnej banky – zmapovať, akým spôsobom majú podľa samotnej Banky jej investície v tzv. rozvojovom svete prispieť k ekonomickému rozvoju cieľových krajín.
Popis:Cieľom predkladanej dizertačnej práce je zrekonštruovať rozvojový argument Európskej investičnej banky – zmapovať, akým spôsobom majú podľa samotnej Banky jej investície v tzv. rozvojovom svete prispieť k ekonomickému rozvoju cieľových krajín. Stanovený cieľ sa realizuje na základe analýzy textov Európskej investičnej banky. Rozvojový diskurz EIB sa následne konfrontuje s najvýznamnejšími teóriami ekonómie rozvoja v snahe identifikovať jeho inšpirácie v niektorej (-ých) z týchto teórií. Okrem snahy identifikovať ideologický zdroj rozvojového diskurzu EIB sa tiež pristupuje ku kritickej diskurzívnej analýze (CDA) s cieľom identifikovať diskurzívne praktiky a techniky rozvojového diskurzu EIB. Prvá nosná časť dizertačnej práce kategorizuje relevantné teórie ekonómie rozvoja do štyroch kategórií: 1. ranná ekonómia rozvoja, 2. washingtonský konsenzus, 3. postwashingtonský konsenzus, a 4. heterodoxné prístupy k ekonómii rozvoja. Druhá časť práce predstavuje inštitúciu Európskej investičnej banky, vrátane jej pôsobenia v oblasti rozvoja a vrátane prezentácie jej tzv. rozvojových mandátov. Tretia časť tvorí jadro práce – analyzuje texty týkajúce sa rozvoja publikované Európskou investičnou bankou. Pokúša sa ich zaradiť do jednej zo škôl ekonómie rozvoja a tiež kriticky analyzuje rozvojový diskurz EIB. Výsledkom práce je záver, že EIB sa vo svojom rozvojovom diskurze z prevažnej časti inšpiruje washingtonským konsenzom, a že EIB používa také diskurzívne techniky a praktiky, ktoré jej umožňujú presadiť a udržať vlastné hegemonické a ideologické postuláty v otázkach rozvoja.
Rok vydania:2010
Autor:Mgr. Ivan Lesay, MA
Inštitúcia:Ekonomický ústav SAV
Vydavateľ:Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Pridané do repozitára:23. 9. 2010
Posledná zmena:16. 9. 2021
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:161
Vedný odbor: Svetová ekonomika, Sociológia, Ekonomická teória, Medzinárodné ekonomické vzťahy
Názov súboru:eib-development-discourse-development-economics.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:2.92 MB
Stiahnuť súbor:eib-development-discourse-development-economics.pdf