repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Hlavné komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v mestských štvrtiach Bratislavy

Akademik:Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií
Anotácia:Cieľom príspevku je identifikácia a interpretácia hlavných komponentov spokojnosti s kvalitou života obyvateľov Bratislavy a preskúmanie relatívneho významu týchto komponentov pre meranie celkovej spokojnosti obyvateľov s miestom ich bydliska.
Popis:Title: The major components of the satisfaction with living conditions quality in Bratislava city wards. Abstract: In this paper, two related aims are followed. The first one is to identify the components of the satisfaction with the quality of living conditions in 75 Bratislava city wards. The second one is the assessment of the contribution of each of these components to the overall satisfaction with the area of residence. Applying the principal components analysis to the average values of satisfaction with selected living conditions, six major components were identified. Subsequently these components became a part of the regression analysis. Finally three components were found to be significantly related to the dependent variable, the overall satisfaction with area of residence. First of importance was component related to housing and environmental quality. Key words: satisfaction, living conditions, wards, major components, regression analysis
Rok vydania:2008
Autor:Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Inštitúcia:Geografický ústav SAV
Vydavateľ:In KALLABOVÁ,E-SMOLOVÁ,I-IRA,V.(eds).Změny regionálních struktur ČR a SR.Brno:Ústav geoniky AV ČR,Univerzita Palackého v Olomouci,ISBN 978-80-86407-33-3,p.74-79.
Pridané do repozitára:22. 10. 2008
Posledná zmena:23. 9. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory geografických vied, Geografická kartografia, Geografické vedy
Názov súboru:hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:1.28 MB
Stiahnuť súbor:hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf